1. Elektroninė parduotuvė www.Market7.lt (toliau – Market7) yra administruojama UAB „Net septyni" (įmonės kodas: 303177902; buveinės adresas: Savanorių pr. 155, Kaunas) (toliau – Market7).
1.1. El. parduotuvėje Market7 teisę įsigyti prekes turi fiziniai ir juridiniai asmenys. Registruotas klientas turi teisę pirkti juridinio asmens vardu: perkant, pristatymo informacijoje užtenka užpildyti juridinio asmens duomenis, kurie yra reikalingi (automatiškai) formuojant PVM sąskaitą-faktūrą.
1.2. Jaunesni nei 16 metų amžiaus fiziniai asmenys privalo turėti tėvų ar globėjų sutikimą.

2. Klientas atsako už registracijos metu pateiktų duomenų teisingumą.
2.1. Registruojantis būtina pateikti tikslų gyvenamosios vietos adresą, kadangi tai bus reikalinga ne tik pristatant prekes, bet ir (automatiškai) formuojant PVM sąskaitą-faktūrą už įsigytas prekes.
2.2. Registruojantis būtina nurodyti savo kontaktinį telefono numerį ir pašto kodą. Pageidaujama duomenis nurodyti lietuviškomis raidėmis. Prieš išsiųsdami užsakymą Market7 gali kreiptis papildomos informacijos.
2.3. Pateikus neteisingus (ar netikslius) duomenis, kliento galimybės naudotis Market7 svetaine gali būti ribojamos. Market7 neatsako už galimus pristatymo nesklandumus, taip pat turi teisę reikalauti atlyginimo už pakartotinį pristatymą dėl neteisingai nurodytos pristatymo informacijos.

3. El. parduotuvėje Market7 informacija apie prekes, paslaugas, kainas, apmokėjimo būdus bei pristatymą gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo. Prekės su nuline kaina yra neparduodamos ir yra skirtos tik peržiūrai. Administratorius pasilieka teisę neparduoti tokių prekių.
3.1. Prekių kainos, nurodytos internetinės parduotuvėje esančios prekės aprašyme ir galioja tik perkant šias prekes internetinėje parduotuvėje www.Market7.lt
3.2. Prekių nuotraukos gali neatitikti realios prekių išvaizdos.
3.3. Pristatymas iš Europos sandėlių gali užtrukti iki 10 d.
3.4. Prekių kiekis yra ribotas.

4. Kokybiškų prekių grąžinimas, remiantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (2014-07-22) dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo ir pačiomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.
4.1. Tuo atveju, jei Vartotojas sudaro pirkimo-pardavimo sutartį (toliau Sutartis) naudojantis tik ryšio priemonėmis (nuotolinė sutartis) ir dėl to negali prieš sudarant sutartį pasinaudoti įstatymais įtvirtinta teise apžiūrėti prekes ir įvertinti teikiamų paslaugų pobūdį, jis turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, raštu pranešdamas apie tai Pardavėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo dienos. Jeigu Pirkėjas viena Sutartimi įsigijo keletą prekių, jis turi teisę pilnai atsisakyti visų viena Sutartimi nusipirktų prekių arba tik kai kurių viena Sutartimi įsigytų prekių. Nurodytas 14 (keturiolikos) dienų raštiško prašymo pateikimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės(-ių) perdavimo Pirkėjui ar jo įgaliotam atstovui dienos ir nėra pratęsiamas ar kaip nors susiejamas su prekių perdavimu ar gražinimui Pardavėjui ar kitam asmeniui dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių. Įsigytas kokybiškas prekes galima grąžinti per 14 d. jei:
-          grąžinama prekė yra originalioje tvarkingoje pakuotėje;
-          prekė yra nenaudota ir nesugadinta;
-          prekė yra nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, maišeliai ir kt.);
-          grąžinama prekė yra pilnos komplektacijos su visa gamintojo pridedama dokumentacija;
-          grąžinant prekę pateikiamas jos įsigijimo dokumentas, garantinis talonas (jei jis buvo išduotas).
4.2. Kokybiškos prekės negali būti grąžinamos, jei tai yra:
-          garso ir vaizdo kūriniai ir fonogramos bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterinės programos, jei pažeistos pakuotės apsaugos;
-          laikraščiai, žurnalai ar kiti periodiniai leidiniai;
-          prekės, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo), yra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas;
-          kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
4.3. Grąžinamą prekę prašome pristatyti į artimiausią Market7 punktą. Grąžinant kokybiškas prekes, pirkėjas atsako už:
-          prekių supakavimą;
-          prekių pristatymą į artimiausią Market7 parduotuvę (išskyrus atvejus, kai gauta ne ta prekė).
4.4. Mes galime atsisakyti priimti atgal prekę, jei:
-          buvo padaryti prekės ar pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo nebūtini norint apžiūrėti prekę, įskaitant pažeistas etiketes, nuplėštas apsaugines plėveles ir permatomų pakuočių, kurios netrukdytų pasinaudoti prekės apžiūrėjimo teise, pažeidimus.
-          prekei padaryti pakuotės pažeidimai lemia, jog prekė negalės būti vėliau realizuota už tą pačią kainą, nepažeidžiant kito šios prekės Pirkėjo teisių į naujos ir nenaudotos prekės įsigijimą, tokios prekės gali būti grąžinamos tik mūsų bendru sutarimu (pvz. Jums sutikus kompensuoti prekės nuvertėjimo skirtumą).
4.5 Grąžinant el. parduotuvėje pirktą prekę, paprašysime pateikti laisvos formos raštišką prašymą, nurodant detalią užsakymo informaciją: užsakymo numeris, data, prekė, kaina, pristatymo data. Prašyme reikia nurodyti sąskaitą pinigų grąžinimui.
4.6. Įsipareigojame sugrąžinti Jūsų sumokėtus pinigus per 14 d.d., į kurias neįskaičiuojamas laikas per kurį autorizuotas serviso centras patvirtina, kad prekė yra tinkamos būklės, t.y. nenustatyti pažeidimai, sugadinimai, nepakeistos detalės, sutampa pirktos ir grąžintos prekės serijinis numeris ir pan.).
4.7. Tuo atveju, jei Vartotojas sudaro pirkimo-pardavimo sutartį Pardavėjo prekių atsiėmimo punkte ir gali pasinaudoti įstatymais įtvirtinta teise apžiūrėti prekes ir įvertinti teikiamų paslaugų pobūdį, jo prašymas grąžinti įsigytą tinkamos kokybės prekę, dėl Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nurodytų priežasčių gali būti tenkinamas tik Pardavėjui sutikus priimti prekes.
Ši nuostata galioja Mažmeninės prekybos taisyklėse nurodytoms negrąžinamoms prekėms:
- mašinoms ir mechaniniams įrenginiams (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą - 8401-8487)
- elektros mašinoms ir įrenginiams, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizojs vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatams (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą - 8501-8548)
- optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisams ir aparatams (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą - 9001-9033)
- kitoms prekėms, įvartintoms Mažmeninės prekybos taisyklių 17 punkte.
4.8. Prekės grąžinimas įsigijus netinkamos kokybės prekę ir kitais atvejais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (2014-07-22) dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo ir pačiomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.
4.9. Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkamos kokybės prekės įsigijimas, mes įsipareigojame savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus, kai autorizuotas servisas patvirtina, kad prekė yra netinkamos kokybės dėl gamintojo kaltės, tai yra nenustatyti pirkėjo netinkamo vartojimo sąlygoti pažeidimai, sugadinimai, nepakeistos detalės, sutampa pirktos ir grąžintos prekės serijinis numeris ir pan.

5. Market7 užtikrina savo lankytojų duomenų saugumą.
5.1. Market7 įsipareigoja, kad registracijos metu pateikti asmeniniai duomenys nebus pakeisti ar perduoti trečiosioms šalims.
5.2. Registracijos metu ir vėliau paskyroje pateikti asmeniniai duomenys gali būti naudojami rinkodaros tikslams.

6. Market7 pasilieka teisę:
6.1. Koreguoti puslapyje esančią informaciją: prekes, prekių aprašymus, kainas ir taisykles. Atsiradus naujiems parduotuvės Market7 taisyklių punktams, jie įsigalioja iškart po jų paskelbimo.
6.2. Riboti klientų, nesilaikančių šių taisyklių, galimybes naudotis šia svetaine.
6.3. Asmenis, nesilaikančius šių taisyklių ar vykdančius kenkėjišką veiklą, patraukti teisinėn atsakomybėn.
6.4. Reikalauti atlyginti užsakymo transportavimą, jei klientas vienašališkai atšaukia vykdomą užsakymą, taip pat prekės keitimo atvejais.
6.5. Reikalauti, kad remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.367 straipsniu prekės būtų gražintos kliento sąskaita arba klientas atlygintų grąžinimo (pristatymo) paslaugas.
6.6. Iš klientui grąžinamos sumos išskaičiuoti suteiktą papildomos nuolaidos sumą, jei klientas pasinaudojo papildoma pasiūlymo nuolaidą ir vėliau atšaukė (grąžino) bent vieną kokybišką prekę iš pasiūlymo, kuriam buvo pritaikyta nuolaida.

7. Baigiamosios nuostatos     
7.1.Šios Taisyklės yra sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
7.2.Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
7.3.Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo ar galiojimo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

DĖL PRAŠYMŲ VALSTYBINEI VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBAI

Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantis subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.

Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. [email protected], tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje  http://ec.europa.eu/odr/